יום שני, 23 בספטמבר 2019

זכויות עובדים


זכויות עובדים הן הגדרה כללית לכל סוגי הזכויות הניתנות לעובדים במשק הישראלי באמצעות תחום דיני העבודה שהוא למעשה תחום משפטי שמטרתו להסדיר את יחסי העבודה במשק.

מערכת יחסי העבודה בישראל בין העובד למעביד, מתקיימת בהתאם לחוקי מגן המהווים חלק בלתי נפרד מתחום דיני העבודה, כאשר חוקי המגן נועדו למנוע מקרים בהם המעביד יפגע בזכויות העובד גם במקרים בהם העובד ויתר על זכויותיו.

להלן מידע כללי על זכויות עובדים שכל אחד ואחת מביניכם חייב להכיר:

  • חוק שכר מינימום – כלל העובדים במשק זכאים לתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום המתעדכן מעת לעת ונקבע לפי שני פרמטרים משתנים: האחד, גיל העובד (בני נוער או מבוגרים מעל גיל 18), והשני, אופן העסקת העובד (שכר חודשי, שכר יומי או שכר עפ"י שעה). שכר המינימום נכון להיום הינו 5,300 ₪ לחודש ו/או 29.12 ₪ לשעה (לעובדים מעל גיל 18).
  • דמי נסיעות- כל עובד הנדרש לתחבורה ציבורית של למעלה משלוש תחנות לצורך הגעתו למקום העבודה, זכאי לתשלום דמי נסיעות מטעם המעסיק, כאשר התשלום בגינן נקבע בהתאם למספר הנסיעות להן נדרש העובד ועל פי התעריף המוזל בנסיעה בתחבורה הציבורית.
  • הסכם עבודה – על פי חוק, המעסיק מחויב במסירת הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו של העובד וזאת לא יאוחר מ-30 יום מיום תחילת עבודתו. הודעה זו חייבת לכלול בתוכה את תאריך תחילת העבודה, תיאור תפקיד העובד, פירוט אודות שכר העובד, פירוט אודות משך יום העבודה, ימי חופשה, ימי מנוחה, תשלומים סוציאליים להם זכאי העובד וכדומה.
  • הפסקות במהלך יום עבודה – על פי חוק, העובד זכאי להפסקה ואחרוה של 3/4 השעה לפחות במהלך יום עבודה של שמונה שעות לפחות. כמו כן, העובד רשאי להפסקות תפילה בהתאם לאמונתו.
  • דמי הבראה– כל עובד אשר הועסק במקום עבודה למעלה משנה אחת שלמה, זכאי לקבלת דמי הבראה מהמעסיק. דמי ההבראה משולמים עבור חמישה ימי הבראה בשנת העבודה הראשונה/עבור שישה ימים בשנת העבודה השנייה והשלישית/עבור שבעה ימים בשנת העבודה הרביעית עד העשירית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה