יום ראשון, 16 באפריל 2023

חג עצמאות שמח

 

ניוזלטר מרץ 2023


עדכוני פסיקה וחקיקה מרץ 2023

עו''ד שלי גולדמן

ארכיון מחבר

ביטוח לאומי משלם קצבאות שונות למבוטחיו לאורך החיים בשל מצבים שונים – מצב רפואי, מצב כלכלי, הבטחת הכנסה, אובדן כושר עבודה או אירועי חיים כגון: שמירת הריון ודמי לידה.

מבוטחים עשויים להיות זכאים ליותר מקצבה אחת, לדוגמא: קצבה בגין ילד נכה ודמי חופשת לידה, קצבת הבטחת הכנסה ודמי אבטלה) לעיתים סכומי הקצבאות יינתנו במלואם ולעיתים ביטוח לאומי יבצע שכלול של שתי הקצבאות, כך למשל במצב בו מבוטח מקבל הן דמי אבטלה והן קצבת הבטחת הכנסה, דמי האבטלה יילקחו בחשבון לצורך קביעת גובה סכום הבטחת ההכנסה וכיו"ב…)

מה קורה כאשר מבוטח/ת מגיעים לגיל הפרישה?

מקבלי קצבת נכות- קצבת נכות כללית משולמת לזכאים עד גיל פרישה. קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו. מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה עוברים לקבל קצבת אזרח ותיק במקום קצבת נכות.
קצבת נכות כללית

יש לשים לב כי מי שקיבלו קצבת נכות כללית לפני שהגיעו לגיל פרישה- קצבת האזרח התיק שלהם לא תפחת מסכום קצבת הנכות החודשית האחרונה ששולמה להם, והיא תעודכן בשיעורים ובמועדים שבהם מתעדכנת קצבת נכות כללית.
הבטחת הכנסה

מקבלי הבטחת הכנסה יקבלו את הקצבה עד לגיל הפרישה ומגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד, עם זאת, הביטוח הלאומי משלם תוספת השלמת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק עם הכנסות נמוכות, כדי להבטיח להם הכנסה מינימלית לקיום.
מקבלי דמי אבטלה

דמי אבטלה אף הם ניתנים לגברים ונשים עד לגיל 67 שהינו הינו גיל הפרישה שנקבע לגברים ע"פ חוק גיל הפרישה, מגיל זה יתחילו המבוטחים לקבל קצבת אזרח ותיק חלף דמי האבטלה.

עדכון חקיקה – העלאת שכר המינימום

עו''ד אלה כהן

ארכיון מחבר

ביום 22/03/2023 חתם שר העבודה יואב בן צור על צו להעלאת שכר המינימום אשר ייכנס לתוקף החל מיום ה – 1 לאפריל 2023 .

שכר מינימום

שכר המינימום יעלה ב 5%, כלומר, עלייה מסכום של 5,300 ₪ לסכום של 5,571.75 ₪ כאשר השינוי יבוא לידי ביטוי בתלושי השכר העתידיים של העובדים החל מחודש מאי הקרוב.
חוק שכר המינימום

חוק שכר המינימום נחקק בשנת 1987 ובו נקבע כי שכר המינימום יהיה בשיעור של 45% מהשכר הממוצע במשק, אולם בשנת 1997 החוק תוקן לשיעור של 47.5% , כך שכיום ע"פ הדין, שכר המינימום צריך לעמוד על לא פחות מ 47.5% מהשכר הממוצע במשק.

השכר הממוצע במשק נקבע מדי שנה קלנדרית ב- 1 לחודש ינואר, כאשר כיום הוא עומד על סכום של – 11,730 ₪, ובהתאם לכך, יעלה שכר המינימום אשר יהווה 47.5% מהסכום הנ"ל.
שכר המינימום השעתי

כמו כן, שכר המינימום השעתי יעלה גם הוא מסכום של 29.12 ₪ ל- 30.61 ₪.

העדכון האחרון לשכר המינימום חל בפעם האחרונה לפני כחמש שנים, ב-1 לאפריל 2018 והועלה לסכום של 5,300 ₪ שהיה אז מעל למינימום האחוזי הנדרש, אולם לאחר מכן, בעקבות משבר הקורונה, הוקפא שכר המינימום בשנים אלה ובשל כך לא עודכן.
תקנות / חקיקה

חוק-שוויון-ההזדמנויות-בעבודה-תשמח-1988
תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלוש שכר), התשע”ז-2018​
צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק (2016) (62.78 Kb)
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיית חובה (1.85 Mb)


חוק הגנת השכר, תשי”ח-1958היסטוריית תעריפי שכר מינימום לעובדים בוגרים (18.58 Kb)
שכר מינימום לבני נוער (20.25 Kb)

יום ראשון, 8 בינואר 2023

עדכוני פסיקה וחקיקה דצמ' 2022

 

לקוחות נכבדים,

להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.
הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל

 

מבוא

האחריות להעברת הסכומים החודשיים של עובדים שכירים אל הגופים הפנסיוניים (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של העובד) או אל קרנות ההשתלמות (אם העובד זכאי לקרן השתלמות), היא על המעסיק.

  • האחריות של המעסיק היא להעביר הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק.

מועד העברת הכספים

  • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
    • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
    • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
  • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

יום חמישי, 8 בדצמבר 2022

מיצוי זכויות סוף שנת הכספים 2022

מיצוי זכויות לקראת סוף שנת הכספים – מדריך

מבוא לקראת סוף שנת המס אתם יכולים לחסוך הרבה כסף מדריך זה מרכז את הזכויות שניתן לממש באמצעות מספר צעדים פשוטים לפני ששנת 2022 תסתיים שימו לב שחלק מהזכויות

קרא עוד »

 

קרן השתלמות לעובד העצמאי

מבוא עובדים עצמאים יכולים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים בגובה של עד 4.5% מההכנסה החייבת (הכנסות פחות הוצאות מוכרות)

קרא עוד »


החזר מס הכנסה – מדריך

מבוא מדריך זה נועד למי שאינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים להגיש אותו כבקשה להחזר מס. כאן תוכלו לקבל מידע על הזכויות

קרא עוד »