יום שלישי, 16 ביולי 2024

מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 1מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 1
מדריך למעסיק לניהול עובדים – חלק 1מטרת המדריך:
המדריך מציג תקציר של מה נדרש מבחינת החוק ממי שמעסיק עובדים
סוגי הארגונים להם הוא מיועד:
עסקים קטנים ובינוניים, עמותות ושאר סוגי מלכ”רים
סוגי ארגונים להם הוא פחות רלוונטי:
גופים ציבוריים, חברות גדולות, מעסיקי עובדים זרים, עוזרות בית וכו’.
חשוב:
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים. מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון ויועצי פנסיה.
הליך העסקת עובדים צריך להתנהל על פי החוק
במקרים רבים נחשבת הפרת חוקי עבודה לעבירה פלילית.
במקרים רבים עשוי מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה לקנוס אתכם בסכום גבוה.
הפרת חוקי עבודה עשויה לעלות לכם הון רב בשל תביעות משפטיות וקנסות גבוהים. דוגמה: מעסיק נאלץ לשלם פיצוי של 157,000 ש”ח על כך שדחה מועמדת לעבודה רק בגלל הריונה.
ובעיקר: כל המחקרים מוכיחים שהוגנות ביחסי עובד-מעסיק טובה לעסק!

עדכונים למעסיק


ת. עדכון
מהות העדכון
תוקף העדכון
הפניה לערך
פרסום ממשלתי (אם קיים)
30.10.2022
מעסיקים שיסדירו את חובותיהם לביטוח הלאומי עד 30.12.2022, יקבלו הפחתה של 100% קנסות ופריסת תשלומים נוחה.
30.12.2022
מבצע תשלום חובות לביטוח לאומי
01.02.2022
ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים
01.02.2022
28.07.2021
בעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 80 ק”מ מרצועת עזה, אשר נגרם להם נזק עקיף עקב מבצע “שומר החומות” (מאי 2021), רשאים להגיש תביעה לפיצויים החל מיום 20.07.2021 ועד ליום 19.10.2021
19.10.2021
פיצויים לעסקים שנגרם להם נזק עקיף במהלך מבצע שומר החומות (מאי 2021)
תביעה לפיצויים בעד “נזק עקיף” בעקבות מבצע שומר החומות אתר רשות המיסים
28.06.2021
על מעסיקים (פרטים וציבורים) המעסיקים למעלה מ-518 עובדים חלה חובה להפיק מדי שנה דוח פנימי ודו”ח פומבי המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים
הדו”ח הראשון יפורסם לא יאוחר מיום 01.06.2022.
חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים
הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19.01.2021
החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני בחשבון בנק יעודי המנוהל ע”י רשות האוכלוסין וההגירה
החובה חלה כלפי עובדים זרים שהחלו לעבוד בענף התעשייה בשנת 2021 ועל מוסד רפואי שהוא בית חולים אשר רשאי להפעיל מחלקת סיעודית או מחלקת תשושי נפש, אך טרם חלה על מוסדות סיעוד שהם מעון
ינואר 2021
הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה
18.01.2021
החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי
07.01.2021
מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות
23.04.2020

בפסק דינו מיום 23.04.2020 הורה בית המשפט העליון על ביטול הניכוי של 20% משכר העובדים הזרים שהנם מסתננים והותיר על כנו את ההוראה שמחייבת את המעסיק להפריש לפיקדון את חלקו בסך 16% מהשכר.


23.04.2020
הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
31.01.2019
מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע”י רשות האוכלוסין וההגירה.
גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה
בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
01.02.2019
הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות
תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע”ו-2016
07.01.2019
עובד/ת זכאי /ת להיעדר מהעבודה עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג או הורה אשר תרם/ה איברים להשתלה.
01.02.2019
ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בבן זוג אשר תרם איברים להשתלה
ימי מחלה או חופשה בשל היעדרות לשם טיפול בהורה אשר תרם איברים להשתלה
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה)(תיקוני חקיקה) התשע”ט-2019
06.01.2019
עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות רשאים להיעדר מהעבודה גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות.
06.02.2019
היעדרות מהעבודה וימי מחלה בגין טיפולי פוריות
06.01.2019
עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
06.02.2019
תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון
01.11.2018
מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת מ-4 קרנות הפנסיה שנבחרו ע”י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות (במקון 2 קרנות שהיו עד כה): “מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ”, “הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע”מ”, “אלטשולר שחם” ו”פסגות”. המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע”י ארגון העובדים באמצעות מכרז.
החל מיום 01.11.2018
קרנות פנסיה נבחרות (קרנות ברירת מחדל)
בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים
אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
29.10.2018
עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, גם אם אותו קבלן הציע להם עבודה חלופית במקום אחר והם סירבו
29.10.2018
פיצויי פיטורים לעובדי קבלן (כוח אדם) בעת חילופי מעסיקים
04.07.2018
החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון.
01.11.2018
הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
01.04.2018
שבוע העבודה מקוצר ל-42 שעות במקום 43 שעות. שווי השכר לשעה של עובד במשכורת חודשית יחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-182 (במקום ב-186). שכר המינימום לשעה יעמוד על 29.12 ₪.
01.04.2018
שאלות ותשובות לעובדים ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות
צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק ל-42 שעות שבועיות
יום עבודה ושבוע עבודה
צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה ל-42 שעות
הנחיית משרד העבודה שכר מינימום אפריל 2018
19.03.2018
אסור להעסיק עובדים יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות.
בכל מקרה, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות (במקום 15).
אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל 


https://www.bsachar.co.il/workers-management/
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים.
https://www.bsachar.co.il/workers-management/