יום ראשון, 18 באפריל 2021

תיאום ביטוח לאומי

 

העובדים שלהלן צריכים לערוך תיאום של דמי הביטוח הלאומי:

  • מי שעובד אצל שני מעסיקים או יותר.
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת ובמקביל עובד כשכיר במקום עבודה אחד או יותר (לעניין ניכוי דמי ביטוח – המעסיק נחשב כמעסיק עיקרי ומשלם הפנסיה יהיה המעסיק המשני).
  • מי שמקבל פנסיה מוקדמת משני מקורות או יותר.

ובתנאי שהם עונים על אחד התנאים האלה:

  • הכנסתם החודשית אצל המעסיק העיקרי או אצל משלם הפנסיה העיקרי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע – 6,331 ₪ (החל מה-1.1.2020).
  • הכנסתם מכל המעסיקים או מכל משלמי הפנסיה גבוהה מההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ₪ (החל מה-1.1.2020).

במידה שהעובד לא יבצע תיאום, ינכה המעסיק 12% משכרו של העובד.

יש לשים לב כי התיאום הוא אך ורק על חלק העובד.