יום ראשון, 22 במרץ 2020

זכויות סוציאליות של עובדים זרים בביטוח לאומי

עובדים זרים מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים הבאים:
  • פגיעה בעבודה – ענף זה מבטח את העובד ואת בני משפחתו במקרה של פגיעה בעבודה. תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה ובתנאי שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה.
  • פשיטת רגל ופירוק תאגידענף זה מבטח את העובד במקרה שהמעביד אינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי עובדיו עקב פשיטת רגל. עובד שכיר שמעסיקו פשט את הרגל או שהתאגיד בו עבד התפרק, זכאי לתשלום מהביטוח הלאומי בגין חוב שכר עבודה, פיצויי פיטורין ותשלום לקופת גמל על חוב שנוצר למעסיק עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק הביטוח הלאומי.
  • אימהות – במסגרת ביטוח אימהות משולמות הגמלאות הבאות:
מענק אשפוז לכיסוי הוצאות האשפוז, מענק לידה, קצבת לידה למי שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת.
העובדת הזרה צריכה לעמוד בשני תנאים כדי להיות זכאית לגמלה:
  • הלידה ארעה בישראל
  • ליולדת או לבן זוגה יש לפחות 6 חודשי העסקה רצופים בישראל.
  • ילדים (במקרים מסוימים) – עובד זר השוהה בישראל כחוק, עשוי להיות זכאי לקצבת ילדים ועליו לבדוק זכאותו ע"י פנייה למוסד לביטוח לאומי.
עובדים זרים אינם מבוטחים לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד 1994.
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) קובע הסדר מפורט לביטוחו של עובד זר בישראל במסגרת ביטוח רפואי פרטי.
ברוב המכריע של המקרים עובדים זרים אינם מבוטחים בביטוח דמי אבטלה בביטוח הלאומי, אולם ישנן אמנות בינלאומיות דו צדדיות שמדינת ישראל חתומה עליהן עם המדינות שיפורטו להלן, ועל המוסד לביטוח לאומי לבטח תושב מדינת אמנה המועסק בישראל לכל הענפים הכלולים באמנה הרלבנטית עם אותה מדינה וזאת בנוסף לענפים בהם מבוטחים העובדים הזרים בישראל.
המדינות איתן חתומה מדינת ישראל באמנות רחבות בתחום הביטוח הסוציאלי הן: אוסטריה, אורוגואי, איטליה, בולגריה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, רוסיה, שבדיה, ושוויץ.
עם קנדה חתומה מדינת ישראל על אמנה מצומצמת.

הנושאים הכלולים באמנה לפי מדינות:

אוסטריה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אמהות, ילדים ואבטלה.
אורוגואי
קצבאות: ביטוח זקנה ושאירים, גמלאות נכות, נפגעי עבודה, אמהות, ילדים.
איטליה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים ונכות.

בולגריה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה ואימהות.
בלגיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה וילדים.
בריטניה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
גרמניה
קצבאות: אימהות, נפגעי עבודה ומחלות מקצוע, אזרח ותיק ושאירים.
דנמרק
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
הולנד
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות, ילדים ואבטלה.
נורבגיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
סלובקיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה וילדים.
פינלנד
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
צ'כיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
צרפת
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נפגעי עבודה, אימהות וילדים.
רומניה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות וילדים.
רוסיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, ילדים, אימהות ומענק פטירה.
שבדיה
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים, נכות, נפגעי עבודה, אימהות, ילדים ואבטלה.
שוויץ
קצבאות: אזרח ותיק, שאירים ונכות.
לסיכום, רק במדינות אוסטריה, שבדיה והולנד עובדים זרים יהיו מבוטחים בקצבה לדמי אבטלה בביטוח לאומי.