יום ראשון, 8 בינואר 2023

עדכוני פסיקה וחקיקה דצמ' 2022

 

לקוחות נכבדים,

להלן עדכוני פסיקה וחקיקה מהחודש החולף.
הפקדות לביטוח פנסיוני לקרן השתלמות ולקופת גמל

 

מבוא

האחריות להעברת הסכומים החודשיים של עובדים שכירים אל הגופים הפנסיוניים (קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים של העובד) או אל קרנות ההשתלמות (אם העובד זכאי לקרן השתלמות), היא על המעסיק.

  • האחריות של המעסיק היא להעביר הן את חלקו של העובד והן את חלקו של המעסיק.

מועד העברת הכספים

  • על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות במועד המוקדם מבין שני המועדים הבאים:
    • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד.
    • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד.
  • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית, החל מהיום 16 בחודש העוקב לחודש העבודה שבעדו נדרשה הפקדת התשלומים ועד למועד התשלום בפועל. שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.