יום שני, 16 בנובמבר 2020

תגמולי מילואים

דיווח על תקופות השירות

תגמול מילואים משולם למי ששירת שירות מילואים כחוק או שירות חצי-יומי או שהיה באימון על-פי חוק שירות עבודה בשעת חירום, וכן לנער עובד שהשתתף בפעילות במסגרת החינוך הקדם-צבאי.

תקופות השירות אשר תדווחנה למוסד לביטוח לאומי בתביעות המעסיקים, תהיינה תקופות השירות אשר בוצעו בפועל, כפי שנרשמו באישורים הצבאיים טופס 3010.

חישוב תגמולי המילואים

המעביד מחויב לשלם לעובד אשר שירת במילואים, תגמולי מילואים אשר יחושבו על-פי החוק לפי השכר הרגיל וכן השלמה בהתאם לחוק. התגמול יכול, במקרים מסוימים, להיות גבוה יותר משכר העבודה, וגם במקרים אלה החוק מחייב את המעבידים להעביר לעובד את מלוא התגמול אשר שולם להם על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

תגמול ליום מילואים

על מנת לחשב את גובה תגמול המילואים, יש לבחון אם העובד עבד 60 ימים מתוך 3 חודשים אחרונים שקדמו למילואים, או לא.

במידה שהעובד עבד 60 ימי עבודה (לפחות) ב-3 חודשים הקודמים למילואים: התגמול ליום מילואים יחושב על פי ממוצע השכר ב-3 חודשים שקדמו לחודש המילואים.

במידה שהעובד עבד פחות מ-60 יום בשלושה החודשים האחרונים, התגמול ליום מילואים יהיה ממוצע של 3 המכורות הגבוהות מבין 6 החודשים שקדמו לחודש המילואים.

תגמול מזערי – בכל מקרה, השכר החודשי לא יפחת מהתגמול המזערי, שהוא 5,987 ₪ (199.56 ₪ ליום תגמול מילואים).

תגמול מירבי – בכל מקרה, התגמול החודשי לא יעלה על ההכנסה המירבית, שהיא 44,020 ₪ (1,467.33 ₪ ליום תגמול מילואים).  

חישוב ימי המילואים

יש לספור את ימי המילואים שבוצעו בכפולות של 7. למשל, אם בוצעו 9 ימי מילואים, מדובר יהיה בשבוע (7 ימים) + 2 ימים.

את השארית נחשב כדלקמן:

  1. אם השארית היא 5 ימים ומטה, נכפיל את מספר ימי השארית ב-1.4.
    כלומר, בהמשך לדוגמה לעיל: 2 ימים (מעבר ל-7 שנספרו) יוכפלו ב-1.4 והתוצאה תהיה 2.8 ימי מילואים + 7 ימים = סה"כ 9.8 ימי מילואים לתשלום.
  2. שארית של 6 ימים תחושב כ-7 ימים, כלומר שבוע מילואים מלא.

עבור שירות חצי יומי תשולם לעובד מחצית מהתגמול המשולם עבור יום מילואים רגיל. משך השירות לא יעלה על 6 שעות, לרבות הנסיעות למקום השירות וחזרה. התגמול משולם על-פי אישור מיוחד מהצבא.

לעובד המשרת במילואים יום מלא, וביצע את שירות המילואים מעבר לשעות העבודה או בימי המנוחה השבועית שלו ו/או בחופשתו, ישולמו הן שכר עבודה רגיל והן תגמול מילואים.

עוד מאמרים בנושא ביטוח לאומי…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה