יום שבת, 12 בדצמבר 2020

תיאום מסתיאום מס נדרש במקרה שבו יש לאדם הכנסה משני מעסיקים שונים או יותר (משכורת נוספת, פנסיה מוקדמת, קצבה וכדומה) או במצב שלעובד לא הייתה הכנסה מתחילת שנה והוא מעוניין להקטין את נטל המס.

במצב של תיאום מס, חישוב סכום המס שהעובד צריך לשלם יבוצע כאילו מספר המעסיקים היו גוף אחד, וזאת על מנת שלא לפגוע בזכויותיו.

ניתן לבצע את תיאום המס במספר דרכים:

 • לשלוח את העובד למשרדי מס הכנסה, שם יבוצע עבורו תיאום המס בהתאם למשכורותיו ע"י פקיד שומה.
 • באמצעות המעסיק – בקשות להקלות ולתיאום מס יוגשו באמצעות כרטיס עובד (טופס 101), אותו העובד מחויב למלא בתחילת העסקתו ובתחילת כל שנה.
 • באמצעות היישום באינטרנט – לאחר עדכון הפרטים והנתונים הנדרשים, ניתן להדפיס את אישורי המס לכל אחד מהמעסיקים.
 • באמצעות מייצג.

בתקנה 5(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) נקבע, כי במקרים הבאים על המעסיק לנכות מס בשיעור מירבי (47%): 

 • משכורת נוספת;
 • משרה חלקית;
 • העובד לא מילא טופס 101 כנדרש;
 • העובד מילא טופס 101 אך לא הצהיר על הכנסות אחרות;
 • העובד מילא טופס 101, הצהיר על הכנסות אחרות ועל הורדת נקודות זיכוי וזיכויים שונים בהכנסה האחרת, ולא הביא תיאום מס.

ניכוי מס בשל הכנסה אחרת

אם לעובד יש הכנסה נוספת, עליו לסמן בחלק ד' של הטופס 101 את סוג ההכנסות, ובחלק ה' של הטופס 101 לסמן אחת מהאפשרויות:

טבלה מסכמת

העובד סימן שאין לו הכנסות אחרותלא חייב לסמן כלוםניכוי בהתאם לכללים של משכורת חודש
העובד סימן שיש לו הכנסות אחרותלא סימן כלום מעבר

ניכוי מס מירבי (47%)

סימן אפשרות 1ניכוי בהתאם לכללים של משכורת חודש
סימן אפשרות 2ניכוי מס מירבי אלא אם כן הביא או נעשה תיאום מס

הערה: ניכוי מס מרבי הינו ממשכורת העובד והפרשות המעסיק (ללא חלק העובד)

 

 

תיאום מס מצטבר

העובד נדרש להמציא אישור תיאום מס במהלך השנה.

 • l       אם העובד המציא אישור תיאום מס בתחילת עבודתו למעסיק המשני:

על המעסיק המשני לפעול בהתאם לאישור המס ללא התחשבות בנקודות זיכוי ובזיכויים שונים.

 • אם העובד המציא אישור תיאום מס במהלך עבודתו אצל המעסיק המשני:

על המעסיק המשני לנכות מס בשיעור מירבי (47%) מהכנסת העובד עד לחודש השינוי (ניכוי מצטבר של משכורות). ברגע שהומצא אישור תיאום מס – על המעסיק לחשב מחדש את שיעור המס בהתאם לאישור מתחילת העסקתו של העובד.

תיאום מס יתבצע אך ורק למעסיק המשני. המעסיק העיקרי מחשב מס בהתאם לנקודות הזיכוי הרגילות ולפי לוח הניכויים. יש לשים לב כי תיאום מס יתבצע רק לאחר קבלת תלושי שכר מהמעסיק העיקרי.

 1. תיאום מס ללא שינוי במדרגת המס
  מצב זה אפשרי כאשר שיעור המס של העובד לא השתנה לאחר הוספת המשכורת מהמעסיק השני. במקרה כזה עלינו לבדוק את שיעור המס השולי של העובד אצל המעסיק העיקרי, ואותו שיעור מס ינוכה אצל המעסיק המשני.
 2. תיאום מס הכולל שינוי במדרגת המס
  מצב זה מתקיים כאשר כתוצאה מחיבור כל המשכורות, העובד גלש למדרגת המס הבאה או למדרגות הבאות. במצב כזה החישוב ייערך באופן הבא:
  • מסכום המדרגה הראשונה שמעל המדרגה הנוכחית, נפחית את המשכורת אצל מעסיק א' ואת התוצאה המתקבלת נכפול באחוז המס של אותה מדרגה. התוצאה המתקבלת היא המס לאותה מדרגה.
  • כעת נחבר את כל המשכורות ונפחית מהסכום שקיבלנו את המדרגה הקודמת. התוצאה המתקבלת היא חלק המשכורת אשר גלש למדרגה הבאה, אותו נכפיל בשיעור המס של המדרגה הבאה, והתוצאה המתקבלת היא סכום המס הנמצא במדרגה החדשה.
  • נסכם את סכומי המס שקיבלנו בשלבים א' ו-ב' ואת התוצאה נחלק למשכורת אצל מעסיק ב' ונכפול ב-100. התוצאה המתקבלת היא אחוז המס שינכה מעסיק ב' לאחר תיאום המס.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה