יום רביעי, 16 בדצמבר 2020

זיכוי בגין עבודה במשמרותסעיף 10 לפקודת מס הכנסה.

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), תשמ"ז-1986.

מטרת הזיכוי: עידוד פעילות יצרנית בארץ.

במפעל יצרני של מוצרים חומריים-מוחשיים, למשל: מפעל לייצור מזון, יינתן זיכוי בגין השכר המשולם למי שעובדים במשמרות שנייה ושלישית.

משמרת שנייה – משמרת אשר נמשכת 7 שעות רצופות לפחות, המתחילה לאחר המשמרת הראשונה אך לא לפני השעה 14:00.

משמרת שלישית – משמרת שנמשכת 6 שעות רצופות לפחות ומתחילה מיד בתום המשמרת השנייה.

תחולה:

זיכוי מהמס בשיעור 15% יינתן עבור תוספת שכר ששולמה בעד עבודה במשמרת שנייה ו/או במשמרת שלישית של עובדים אשר מועסקים בפעילות יצרנית ואשר נמנים על אחת מהקבוצות הבאות:

  1. עובד ייצור.
  2. עובדי מנהלה ועובדי שירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודתם במשמרת שנייה ו/או שלישית חיונית להפעלת קווי הייצור בחברה, כגון: מנהל משמרת, טכנאי מכונות וכו'.

אופן החישוב: 

אפשרות א':

  1. המשכורת או תקרה (129,120 ₪).
  2. (הנמוך מביניהם – לא ממשמרות)15%X = סכום הזיכוי (עד לתקרה מקסימלית של 11,340 ₪).

אפשרות ב':

אין זיכוי מסכאשר סך משכורת משמרת 1 + תוספות > 129,120 ₪

 

יש זיכוי מס

בדיקת תקרה שנתית(129,120הכנסה חייבת שנתית)=XXX
חלק משמרות לזיכוי מסYYY = (משמרת 1 + תוספות) – XXX

הטבת מס

ZZZ = 15% * YYY

סכום הזיכוי

= (11,340, ZZZ) הנמוך מביניהם

XXX – הכנסה קובעת, YYY – חלק משמרות 2+3, ZZZ  – הטבת מס.

 

יש לשים לב לתקרות לחישוב:

הסכום המקסימלי להכנסה לחישוב הוא עד 129,120 ₪.

הסכום המקסימלי לזיכוי שנתי הוא 11,340 ש"ח, ולא ניתן לקבל זיכוי בסכום גבוה מזה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה