יום שלישי, 29 ביוני 2021

שווי הוצאות נסיעה לחו"ל

 

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972

בפרק זה נעסוק בחיוב שווי כאשר מדובר בנסיעה לחו"ל לצרכי עבודה (ייצור הכנסה למעסיק).

חשוב! אם מדובר בנסיעה מטעם העבודה למטרת חופשה, טובת ההנאה היא כולה של העובד, ויש לחייבו בשווי למס בגין מלוא סכום הנסיעה. ואולם, אם מדובר בנסיעה לחו"ל לצורכי עבודה, העובד יחויב בשווי רק בתנאים מסוימים, כפי שיפורט כדלקמן.

תנאי החיוב בשווי כאשר מדובר בנסיעה לחו"ל לצרכי עבודה, מוסדרים בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972.

תחילה יש לבדוק את מטרת הנסיעה: עבודה או חופשה. אם זו חופשה, טובת ההנאה של העובד גוברת והוא יחויב בשווי. אם זו נסיעת עבודה, יש לבדוק תקרות לפי התקנות:

 1. טיסות

טיסה במחלקת תיירים – אין זקיפת שווי.

טיסה במחלקת עסקים – אין זקיפת שווי.

טיסה במחלקה ראשונה – יש זקיפת שווי בסכום ההפרש שבין עלות הטיסה במחלקה ראשונה לבין עלות טיסה במחלקת עסקים.

 1. השכרת רכב בחו"ל – עד 64$ ליום אין זקיפת שווי; ההפרש מעבר ל-64$ ליום יחויב במס.
 2. לינות – קיימת הבחנה בין נסיעה קצרה (עד 90 לינות) ונסיעה ארוכה (מעל 90 לינות).

ייתכנו מצבים שבהם נסיעה אחת ארוכה מפוצלת למספר נסיעות קצרות, ולכן אם בין שתי נסיעות חלפו מעל 14 יום, הנסיעות יופרדו. אם שתי הנסיעות התרחשו בתוך טווח של שבועיים, זו תיחשב נסיעה אחת.

חישוב שווי כאשר הנסיעה הינה עד 90 לינות:

 • נסיעה עד 90 לינות מתפצלת לחישוב של 7 לילות ראשונים וחישוב לינות מהלינה השמינית ואילך.
 • ב-7 לילות הראשונים, הסכום המותר הוא הסכום ששולם לבית המלון ולא יותר מ-289$ ללילה. תשלום מעבר ל-289$ ללילה יחויב בשווי של הסכום ששולם פחות 289$.
 • מהלינה ה-8 ואילך
  • עד 127$ ללילה – אין זקיפת שווי.
  • לינה מעל 127$ ללילה – הסכום המותר במס יהיה הגבוה מבין 75% מההוצאה בפועל או 127$, לא יותר מ-289% x 75%. 

נסיעה הכוללת מעל 90 לינות: 

הוצאות לינה עד 127$ ללילה מותרות. כל סכום מעבר ל-127$, יחויב במס לפי השווי.

 1. הוצאות אחרות – הוצאות שהן לא לינה, השכרת רכב או טיסה. למשל, השתתפות בירידים, ארוחות, מסעדות ועוד. גם כאן יש תקרה, שהסכום שלה משתנה במקרה שהעובד לן במלון ובמקרה שהוא לא לן במלון.

אם נדרשו הוצאות לינה (העובד לן במלון) – ההוצאות המוכרות יהיו עד 81$ ליום.
אם לא נדרשו הוצאות לינה – ההוצאות המוכרות יהיו עד 136$ ליום.

הגדלה ב-25%

מדינות מסוימות יקרות ולכן ההוצאות שיותרו בהן גבוהות ב-25% מהסכומים שלעיל. המדינות רשומות בנספחים. לכן, קודם כל יש לבדוק באיזה מדינה מדובר. ההגדלה של 25% במדינות יקרות חלה על הוצאות לינה והוצאות אחרות בלבד.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה