יום שבת, 25 בספטמבר 2021

זכאות להחזר הוצאות נסיעה


 עובדים הזקוקים לתחבורה על מנת להגיע לעבודה זכאים, בתנאים מסויימים, לקבל מהמעסיקים השתתפות במימון הוצאות הנסיעה. גובה החזר הוצאות הנסיעה מחושב לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס או מחיר של כרטיס "חופשי חודשי".

כל עובד הזקוק לתחבורה על מנת להגיע למקום העבודה, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות במימון הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה. כך קובע צו הרחבה החל על כל העובדים במשק, למעט מקרים מיוחדים.

מיהו עובד הזקוק לתחבורה?

​לפי הפסיקה, עובדים זכאים להחזר הוצאות נסיעה אם הם זקוקים לתחבורה ציבורית על מנת להגיע למקום עבודתם, והם מתגורר במרחק של 500 מטר לפחות ממקום העבודה. במקרים מיוחדים גם עובדים שמקום מגוריהם קרוב יותר למקום העבודה, עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות נסיעה. לדוגמא: עובדים שיש להם מוגבלות בניידות.

עובדים זכאים להחזר הוצאות נסיעה גם אם לא קיימת בפועל תחבורה ציבורית ממקום מגוריהם למקום העבודה, ואף אם העובדים לא עושים בפועל שימוש בתחבורה הציבורית על מנת לנסוע למקום העבודה או ממנו.

 עובדים שאינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה

  • עובדים שמעסיקם מעמיד לרשותם הסעה למקום העבודה, אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה.
  • עובדים שצו ההרחבה לא חל עליהם:
    • עובדים הזכאים להחזר הוצאות נסיעות בתנאים טובים יותר, לפי הסכם קיבוצי החל על עובדים המועסקים באותו מגזר, או לפי הסכם העבודה האישי.
    • עובדים עם מוגבלות המועסקים במפעל מוגן.

חישוב החזר הוצאות הנסיעה

גובה החזר הוצאות הנסיעה

השתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעה של העובדים היא בגובה מחיר הנסיעה המוזל באוטובוס ציבורי, או בסכום העלות של כרטיס מנוי חודשי מוזל (כרטיס "חופשי חודשי"), המיועד לנסיעה בין מקום המגורים של העובדים לבין מקום העבודה.

עובדים הזקוקים לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד על מנת להגיע למקום העבודה, זכאים להשתתפות המעסיקים גם בעלות הנסיעה הנוספת, בתנאי שעליהם לנסוע לפחות שלוש תחנות באוטובוס הנוסף על מנת להגיע למקום העבודה.

הזכות להחזר הוצאות נסיעה וכן הסכום המעודכן של החזר הוצאות הנסיעה המירבי ליום עבודה, נקבעו בצו הרחבה​ המתעדכן מעת לעת.

הסכום המעודכן של החזר הוצאות הנסיעה, כפי שעודכן ביום 1.2.2016 הוא עד 22.60 ש"ח ליום עבודה.

ימים שנכללים בחישוב החזר הוצאות הנסיעה

לעניין חישוב החזר הוצאות הנסיעה, מביאים בחשבון את ימי העבודה בפועל של העובדים, ואין מביאים בחשבון ימים שבהם העובדים לא הגיעו למקום העבודה, כגון ימי חופשה או מחלה.

לפי הפסיקה, עובדים המתגוררים באתר העבודה, זכאים להחזר הוצאות נסיעה רק עבור ימים שבהם הם הגיעו בפועל לעבודה ממקום מגוריהם או חזרו למקום מגוריהם בסוף יום העבודה.

הוראות מיוחדות לגבי עובדים במגזרים מסויימים

במגזרים מסויימים, דמי הנסיעה מחושבים לפי קריטריונים שונים שנקבעו בחקיקה או בצווי הרחבה. 

עובדים המועסקים בענף אולמות וגני אירועים זכאים לדמי נסיעה בסכום כפול עבור כל יום עבודה מפוצל. 

על המעסיקים מוטלת חובה לדאוג להסעת העובדים לביתם, אם העובדים סיימו את עבודתם לאחר שעות הפעילות של התחבורה הציבורית. זאת במידת הצורך ואם אין לעובד הסדר אחר.

הנחיות אלה נקבעו בצו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים משנת 2008.

עובדים המועסקים בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון והתחזוקה זכאים, בנוסף להשתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעה לפי צו ההרחבה הכללי, להחזר הוצאות או להסעה כדלקמן:

  • עובדים שמעסיקם מספק להם הסעה למקום העבודה, אך ההסעה מגיעה רק למקום המרוחק מביתם של העובדים, זכאים להשתתפות המעסיקים בהוצאות הנסיעה לביתם מתחנת ההסעה הקרובה ביותר לביתם, בסכום החל לפי צו ההרחבה הכללי.
  • בנסיבות בהן התחבורה הציבורית לא מגיעה למקום שבו העובדים מועסקים, וכן כאשר העובדים סיימו את העבודה ביום או בשעה שבהם אין תחבורה ציבורית, על המעסיק לדאוג להסעת העובדים לביתם, על חשבון המעסיק.

לפי הוראת שעה התקפה עד ליום 1.9.2019, בתקופת חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער שמלאו להם 16 שנים, עד השעה 24.00. זאת בתנאי שהמעסיק דואג להסעת בני הנוער לביתם, באמצעותו או באמצעות מי מטעמו (ולא בתחבורה ציבורית), מיד לאחר סיום העבודה.

עוד מאמרים בנושא החזר נסיעות…

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה