יום שבת, 9 באפריל 2022

הזכות לחופשה שנתית
עובדים זכאים לחופשה שנתית בתשלום, וזאת מעבר לזכות להיעדר מהעבודה במקרים אחרים.1. חופשה שנתית
במניין ימי החופשה השנתית, לא יבואו בחשבון ימים כדוגמת ימי שירות מילואים, תקופת לידה והורות, ימי מחלה, ימי אבל, שביתה, עד 14 יום להודעה מוקדמת לפיטורים וחופשת חג.
אם הימים הנקובים לעיל חלים במהלך החופשה בה מצוי העובד, רואים את החופשה כנפסקת באותם ימים, והחופשה תושלם ככל האפשר במהלך אותה שנת עבודה.

2. חישוב מספר ימי החופשה השנתית
מספר ימי החופשה השנתית נקבע בהתאם למספר שנות העבודה (וותק) אצל אותו מעסיק ולמספר ימי עבודה בפועל במהלך השנה אצל אותו המעסיק. החישוב הוא יחסי, ומתייחס לעובדה האם עבד/ה העובד/ת שנת עבודה מלאה או חלקית.
ישנם תחומים או מקצועות בהם העובדים זכאים למספר ימי חופשה ארוך מהקבוע בחוק וזאת בהתאם להסכמים מיטיבים. דוגמה לכך הינם עובדים המועסקים ע"י קבלן כוח אדם, וכן עובדים המועסקים בענפים כגון חקלאות, חשמל ואלקטרוניקה, וכן בעלי מקצועות מסוימים המועסקים במוסדות רפואיים.

לשם כך כדאי לבדוק האם קיים הסכם קיבוצי/ צו הרחבה/ תקנות בתחום העיסוק הספציפי.

3. מימוש החופשה השנתית
את החופשה השנתית ניתן לנצל במהלך השנה או בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה ניתנת החופשה או במהלך שנת העבודה שלאחריה. מועד החופשה יקבע על ידי המעסיק ובהתחשב בצרכי העובד. מעסיק רשאי לחייב את העובד לצאת לחופשה במהלך תקופת עבודתו ולנצל את ימי החופשה העומדים לרשותו, ובאופן זה להפחית את מספר ימי החופשה שהעובד צובר במהלך עבודתו, ובלבד שהודיע לעובד על כך 14 יום מראש.
לא ניתן לצבור חופשה שנתית. עם זאת ,עובד/ת רשאי/ת, בהסכמת המעסיק, לקחת שבעה ימי חופשה לפחות ולצרף את יתרת ימי החופשה המגיעה לו, בשתי שנות העבודה הבאות.

4. דמי חופשה
עובדים זכאים לדמי חופשה בעד ימי החופשה השנתית, בסכום השווה לשכר שהיה משולם להם בעד אותם ימים, אילו המשיכו לעבוד.

איך מחשבים את ערכו הכלכלי של יום חופשה? כאן יש הבחנה בין:

עובדים במשכורת חודשית קבועה – החישוב בהתאם לימי החופשה נטו או ברוטו וימי העבודה בשבוע
עובדים בשכר יומי או שעתי – כאשר יש התייחסות לזכאות של עובדים מסוג זה שצברו ותק של פחות מ-75 ימי עבודה אצל אותו מעסיק וזכאים לתמורת חופשה.

5. חובת רישום
עובדים שימו לב: על מנת שתוכלו לעקוב אחרי יתרת החופשה ודמי החופשה המגיעים לכם, המעסיקים מחויבים לערוך רישום של ימי החופשה השנתית של העובדים – הן בתלוש שכר והן בפנקס המעסיק – רישום הכולל את מועד החופשה שניתנה לעובדים, דמי החופשה ששולמו ומועד תשלומם.

6. פדיון ימי חופשה
עובדים שסיימו לעבוד אצל אותו מעסיק (עקב פיטורים, התפטרות או פרישה) ולא ניצלו את ימי החופשה המגיעים להם, זכאים לפדות את ימי החופשה שלא ניצלו. פדיון ימי חופשה יהיה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו זכאים להם, אילו יצאו לחופשה ביום שבו סיימו את עבודתם. התשלום עבור פדיון ימי החופשה חייב בניכוי מס הכנסה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה