יום שני, 4 בינואר 2021

הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה

 

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים, ועוסק בתנאי העבודה של העובדים אצל המעסיקים החתומים על ההסכם. צווי הרחבה מאפשרים להרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי גם על מקומות עבודה שלא נכללו בו.

מהו הסכם קיבוצי

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעסיק או ארגון מעסיקים, לבין ארגון עובדים, שנעשה והוגש לרישום לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957. הסכמים קיבוציים עוסקים בענייני קבלת עובדים לעבודה או סיום עבודתם, תנאי עבודה, יחסי עבודה, וזכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם.

לחיפוש הסכמים קיבוציים

מהו צו הרחבה

צו הרחבה הוא צו המרחיב את תחולתו של הסכם קיבוצי, או חלק ממנו, על קבוצות עובדים שההסכם הקיבוצי לא חל עליהם​. צווי הרחבה מתפרסמים על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתנאים המפורטים בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957. קיימים צווי הרחבה שכוללים את כל העובדים בישראל, ובכללם דמי הבראה לעובדים, נסיעות לעבודה ובחזרה, ימי אבל, תוספת יוקר ועוד.​

לחיפוש צווי הרחבה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה