יום חמישי, 31 בדצמבר 2020

זכויות בעבודה למבודדים ולחולים בקורונה

 


מידע לשכירים ועצמאים שנעדרים מהעבודה לאחר שאובחנו כחולים בקורונה, או שהם נדרשים לבידוד מסיבות אחרות.

מחלת הקורונה כרוכה לא רק בשאלות בריאותיות. ההיעדרות הכפויה מהעבודה עבור מי שנדרש לבידוד מעוררת שאלות כלכליות מהותיות. מה קובעים החוק והתקנות?


עובדים שאובחנו כחולים בקורונה, זכאים לדמי מחלה ממקום העבודה בעבור תקופת ההיעדרות. מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה, זכאי להכרה כנפגע עבודה אם המחלה גרמה לפגיעה בעבודתו. מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.

במקרה שבו שכיר מאובחן כחולה קורונה בזמן קבלת דמי אבטלה בעקבות פיטורים או חל"ת תשלום דמי האבטלה יימשך. בימים אלו, תשלום דמי אבטלה מתבצע על פי רישום מקוון בלשכת התעסוקה ולאחריו לא נדרשת התייצבות, אלא אם הנרשם זומן מראש באופן אישי. החולים או השוהים בבידוד אינם רשאים להגיע ללשכת התעסוקה לצורך הרישום או החתימה לצורך קבלת דמי אבטלה.

עובד שנאלץ להיעדר מעבודתו בשל מחלת הקורונה או בשל שהות בבידוד עקב חשש להידבקות בנגיף קורונה, מוגן מפני פיטורים. למעסיק אסור לדרוש מהעובד ואסור לו לאפשר לעובד להיכנס למקום העבודה, אפילו אם העובד מעוניין בכך. תלונות על הפרת ההנחיות הללו ניתן להגיש למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

עובדים שנדרשים לשהות בבידוד בעקבות חשיפה לחולה מאומת או תסמינים, זכאים לתשלום דמי בידוד עבור הימים שבהם הם נעדרים מהעבודה החל מהיום השני לבידוד. הזכאות לדמי הבידוד חלה גם על עובד שנדרש לשהות בבידוד עם ילדו או עם אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע. אם העובד מאובחן כחולה מאומת בקורונה במהלך הבידוד, תקופת המחלה תיחשב החל מהיום הראשון לבידוד.

באחריות העובד להעביר דיווח על הבידוד למעסיק. זכויות העובד בתקופת הבידוד זהות להיעדרות בתקופת מחלה, לרבות איסור פיטורים, הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.עובד שעבד בתקופת בידוד ומקבל שכר, לא זכאי לדמי בידוד בעד פרק הזמן בו עבד ולא יופחתו לו ימי מחלה.

אם אין ימי מחלה צבורים, ימי הבידוד יופחתו מימי המחלה להם זכאי העובד בעתיד. אם יחסי העובד מסתיימים לפני שנצברים דמי מחלה, ניתן לקזז מצבירת ימי החופשה. אם לא נותרה יתרת חופשה מספקת, העובד לא יהיה חייב בגין ימי הבידוד. עבור היום הראשון לבידוד, ניתן לבחור לקבל תשלום על חשבון ימי החופשה.

עובד שנדרש לשהות בבידוד בעקבות חזרה ממדינה אדומה בחו"ל במסגרת נסיעה מטעם מטעם העבודה, זכאי לדמי בידוד החל מהיום הראשון להיעדרות במסגרת הבידוד. עובד שחוזר ממדינה אדומה בחו"ל, במסגרת נסיעה שאיננה מטעם העבודה, אינו זכאי לדמי בידוד.

עצמאים, בשונה משכירים, אינם זכאים לתשלום ימי מחלה מהביטוח הלאומי. כלומר עצמאים שלא יכולים לעבוד בשל הכרח להכנס לבידוד או ימי מחלה, אינם מקבלים כל תשלום. עם זאת יש לציין כי עצמאים שזכאים בשל משבר הקורונה לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי, ימשיכו לקבל אותם גם מרגע האבחון בקורונה ועד להחלמה. בנוסף ניתן להגיש בקשות למסלולי מענקים. מידע נוסף בנושא – באתר הביטוח הלאומי.

מי שחלה בקורונה כתוצאה מחשיפה לחולה במקום העבודה, זכאי להכרה כנפגע עבודה אם המחלה גרמה לפגיעה בעבודתו ובהתאם לעמידה בתנאי הזכאות של הביטוח הלאומי. מידע נוסף באתר הביטוח הלאומי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה