יום שני, 17 בינואר 2022

חופשה ללא תשלום


 

כללים לקביעת בקשת יציאה לחופשה ללא תשלום, בדיקת מתן תנאים סוציאליים על פי הזכאות והתייחסות למקרה שבו עובד/ת לא חזר/ה מחופשה ללא תשלום.

כללי

 1. עובדים אשר אושר להם בהתאם לבקשתם יציאה לחופשה ללא תשלום (להלן – חל"ת) נשמר להם מקום עבודתם לתקופה מוגבלת, בתקופה זו הם אינם מקבלים שכר.

הגדרות בהתאם למקורות בדין

 1. קבלת דיווח – דיווח אישי על ידי העובד או דיווח מרוכז, או דיווח מחלקתי.
 2. חל"ת – חופשה ללא תשלום.
 3. חל"דחופשת לידה. חופשה בתשלום המגיעה ליולדת לאחר לידה.
 4. עובד זמני – ממלא מקום, או עובד שגויס לצורך פרויקט נקודתי.
 5. חל"ת ברצף – חל"ת למשך תקופה של עד שנתיים רצופות שניתן לאשר לעובד, אך בכל מקרה לא תאושר חופשה העולה על התקופה שבה עבד העובד עד תאריך תחילת החופשה.
 6. חל"ת מצטבר – חל"ת למשך פרקי זמן שונים ובסה"כ עד שלוש שנים מצטברות במשך כל תקופת עבודתו של העובד ושניתן לאשר לעובד במהלך עבודתו ובכפוף לאמור לעיל.

נוהל בקשת יציאה לחופשה ללא תשלום

 1. בקבלת פניית עובד בבקשה לצאת לחל"ת )טופס 21 )ייבדק האם מדובר בחל"ת אחרי חל"ד או בחל"ת רגיל.
 2. עובד זמני – אינו זכאי לחל"ת, למעט חל"ת אחרי חל"ד.
 3. חל"ת ברצף – ניתן לאשר עד שנתיים לעובד מינהל.
 4. חל"ת מצטבר – ניתן לאשר עד שלוש שנים לעובד מינהל.
 5. הארכת חל"דעובדת זכאית להאריך חל"ד רק אם יש לה ותק של שנת עבודה, במקרה זה היא מקבלת תוספת של 11 שבועות, סה"כ 26 שבועות.
 6. חל"ת אחרי חל"ד – לכל היותר עד שנה מהלידה, ללא קבלת שכר וללא קבלת תנאים סוציאליים.
 7. כאשר מוגשת בקשה לחל"ת אחרי חל"ד יש לעשות את הפעולות האלה: לבדוק את פרטי הבקשה, לקבל אישור מאת מנהל משאבי אנוש, לעדכן פרטי החל"ת בתוכנת השכר, למלא טופס 93 ולשלוח אותו לעובדת, לתעד התהליך בתיק האישי של העובדת.
 8. כאשר הבקשה איננה קשורה לחל"ד, יש לבחון את זכאות העובד לעניין קביעות וניצול חל"ת מצטבר.
 9. כאשר קיימת זכאות ליציאה לחל"ת, יש להחתים את מנהל היחידה על אישור/אי – אישור. אם הבקשה מאושרת יש להעביר את הפנייה לאישור הגורמים המוסמכים ברשות (טופס 92) על פי הקריטריונים האלה:
  1. עילות לאישור הבקשהעובד רגיל:
   • השתלמות מקצועית, התמחות במשפטים, ראיית חשבון.
   • רכישת השכלה או השלמת השכלה הדרושה או הרצויה למילוי תפקידו של העובד.
   • טיפול רפואי לעובד או לבן משפחה, לרבות עזרה בעסק של בן משפחה חולה.
   • שליחות בחו"ל מטעם משרד ממשלתי או מוסד ציבורי של העובד או של בן הזוג.
   • עבודה במוסד ציבורי שהעובד מועמד לעבור אליו.
   • עבודה במוסד ציבורי שיש לרשות עניין בה.
   • ניסיון של עובד להיקלט בעבודה מחוץ לרשות, לאחר שהתעוררו קשיים בהמשך העסקתו ברשות.
   • ביקור בחו"ל
   • במקרים מיוחדים שיאושרו על ידי ראש הרשות.
  2. חופשה ללא תשלום לעובדים המועסקים בחוזה אישי (לרבות סטטוטורים):
   • ככלל לא תאושר חופשה ללא תשלום לעובדים המועסקים בחוזה אישי.
   • במקרים חריגים ובכפוף לאישור ראש הרשות, או מנכ"ל הרשות, או מזכיר הרשות, ניתן לפנות לאגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ"ק במשרד הפנים לקבלת אישור מוקדם לחל"ת כאמור, ובמקרה זה תקופת החל"ת לא תימשך יותר משנה אחת; האמור לעיל הוא למעט זכויות המגיעות לעובד לחל"ת על פי חוק, כגון חל"ת אחרי חופשת לידה.
   • כל חל"ת כפוף להיעדר ניגוד עניינים של העובד עם עבודתו או עם תפקידיו ברשות.
   • לאחר אישור הגורמים המוסמכים, יש לעדכן את תקופת ההיעדרות המאושרת וסיבתה בתוכנת השכר, לתת תשובה לעובד (טופס 94) ולתעד את התהליך בתיק האישי של העובד.
   • אם אין זכאות לחל"ת או אין אישור לבקשת החל"ת יש למלא טופס 95 המודיע לעובד על דחיית בקשתו ולתעד המסמכים בתיק האישי של העובד.
 10. טיפול בעובד שלא חזר מחל"ת
  • אם העובד לא חזר מחל"ת, יש לבדוק מהן הנסיבות לאי-חזרתו במועד לעבודתו.
  • אם התברר כי בכוונת העובד לחזור לעבודתו ויש מועד חזרה משוער, הטיפול יהיה בהתאם לסיבת ההיעדרות.
  • אם לא נוצר קשר עם העובד אשר לא חזר מחל"ת, לאחר מיצוי כל הדרכים האפשריות, יישלח מכתב פיטורין לעובד עקב אי-חזרה מחל"ת, כפי שהובא לידיעתו במכתב אישור היציאה לחל"ת (טופס 111).
  • המשך ההליך על פי נוהל סיום עבודה.

 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה